Siste innlegg

Valfart til Roma

Vi invi­te­rer menig­he­ten til å være med på pile­grims­tur til Roma i Okto­ber. I for­bin­del­se med Hel­li­ge Olavs omven­del­se og dåp, er det en nasjo­nal val­fart til Olavsal­te­ret i San Car­lo al Cor­so Kikren i Roma den 16. okto­ber. Bis­kop…
Read more

Share