Siste innlegg

Påmelding til fermingshelg

Vel­kom­men til påmel­din­gen for fer­mings­hel­gen på Maria­holm!   For påmel­ding klikk her   PÅMELDINGSFRIST: Lør­dag 10.februar klok­ka 23:59.   For mer infor­ma­sjon og Maria­holm, les under: (Bre­vet som dere fikk til­sendt): Kjæ­re for­eld­re og fore­sat­te til fer­mings­kan­di­da­ten   Fer­mings­grup­pen skal…
Read more

Share

Program rekolekcji wielkopostnych

Szczegółowy plan reko­lekcji z ks. Miro­sła­wem Łanosz­ką:  Nied­zie­la – 18.02.2018 (Godz. 9.00 i godz. 13.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)  Ponied­ziałek – 19.02.2018 (Godz. 19.00 Msza św. z kaza­niem reko­lekcyj­nym dla wszyst­kich)  Wtorek – 20.02.2018…
Read more

Share

Ogłoszenia z 11 lutego 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: • w śro­dę – z racji „Środy Popiel­cow­ej”, roz­poczy­na­jącej czas Wiel­kiego Postu, na znak pokuty i nawróce­nia przyj­muje­my pop­iół na nasze głowy. W tym dniu w naszej para­fii Msze świę­te o godz. 16.30 w j. pol­skim,…
Read more

Share

Ogłoszenia z 4 lutego 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: w ponied­ziałek – wspom­ni­e­nie św. Aga­ty we wtorek – wspom­ni­e­nie świętych męczen­ników: Pawła Miki i Towarzyszy w pią­tek – Msza św. w j. pol­skim o godz. 19. 00. Pół god­zi­ny wcześ­niej moż­liwość spowied­zi w sobotę –…
Read more

Share