1. kommunion (29.05.2014)

Menig­he­ten gra­tu­le­re alle barn og for­eld­re med en flott fei­ring av 1 Kom­mu­nio­nen.

Jesus Kris­tus har nå tatt bolig i bar­na. Det er nå vik­tig at for­eld­re­ne fort­set­ter å ta bar­na til mes­se slik at de kan ta en aktiv del i mes­sen og all­tid føl­ger dem i deres tro. Tak­ket til P.Phu, kate­ke­te­ne og alle involver­te som har hjul­pet med for­be­re­del­se­ne til den­ne vak­ker fei­rin­gen.

GRATULASJONER til bar­na som mot­tok førs­te Hel­li­ge Kom­mu­nion:

01. Ama­deus Bar­ra­men­da
02. Ame­lia Ste­fa­nia Pior­kow­ska
03. Anne krys­tel Laguar­dia
04. Ceci­lie Thanh Nguy­en
05. Chris­ti­an Antho­ny Solis
06. Ida Becsan Kirkau­ne
07. Jonel­la Kanti­gern
08. Julia­na Sil­va
09. Loui­se Yren Naza­re­no
10. Luiz Sil­va
11. Maria Isa­bel­le Orte­ga
12. Mari­us Ling­ner
13. Michal Baruchow­ski
14. Natha­ni­el Afdal Eide
15. Petter Hoa Nguy­en
16. Sebas­ti­an K. Dro­pul­jic
17. Sef­fan Dami­en De Zil­va
18. Step­hen Asvinth Sidd­hart­han
19. Tho­mas Javier Abu­stan
20. Vic­to­ria Dinh
21. Vinus­han Anto­ny­raj

IMG_7707 IMG_7727 IMG_7771 IMG_7779 IMG_7785 IMG_7801 IMG_7831 IMG_7841 IMG_7931 IMG_7992 IMG_8021 IMG_8070 IMG_8087 IMG_8131 IMG_8166 IMG_8216 IMG_8395 IMG_8664 IMG_8689 IMG_8707 IMG_8766 IMG_8797

 

Share