Ekskursjon til St. Josephsøstrene på Grefsen (gjelder katekese 6.–8.klasse)

Kjære foreldre,

Kate­kese­bar­na i 6.–8.klasse skal besø­ke St.Josephsøstrene på Gref­sen den 10.feb kl.10:00–14:00Bar­na, sam­men med for­eld­re­ne, skal dra direk­te til Brann­vakt­vei­en 5, 0489 Oslo.

Nederst er 3 vei­be­skri­vel­ser: (1) fra Bred­tvet buss­holde­plas­sen, (2) fra Storo trikk­holde­plas­sen og (3) pri­vat­bil vei­be­skri­vel­se.

Gjer­ne sjekk lin­ke­ne og bli kjent i områ­det. Hvis dere synes at vei­be­skri­vel­sen ikke er lett å fin­ne frem, gjer­ne si ifra.

I for­bin­del­se med besø­ket øns­ker vi at for­eld­re er til ste­de for å assis­te­re søst­re­ne, kate­ke­te­re og deres barn. Prak­tisk infor­ma­sjon sen­des 1 uke i for­vei­en av besø­ket.

Husk følgende:

  • Mat­pak­ke og drik­ke (evt. drikke­flas­ke)
  • Skrive­sa­ker
  • Dere møter opp direk­te hos Joseph­søst­re­ne

Det­te er time­pla­nen på lør­dag:

Tids­punkt                           Akti­vi­tet

          10:00 – 10:15          Mor­gen­bønn

          10:15 – 11:00          Under­vis­ning

          11:00 – 11:30          Mat­pau­se

          11:30 – 12:15          Under­vis­ning

          12:15 – 12:30          Pau­se

          12:30 – 13:00          For­be­re­del­se til mes­sen

          13:00 – 14: 00        Avslut­ning: Messe/bønn

Alternativ 1: fra Bredtvet, ta buss mot Majorstuen. Gå av på Brannvaktveien bussholdeplassen.

Goog­le maps

Alternativ 2:  fra Storo, ta trikk mot Kjelsås. Gå av på Glads vei trikkholdeplassen. Brannvaktveien 5 ligger ikke så langt unna trikkholdeplassen.

Goog­le maps

Alternativ 3: fra Bredtvet, kjør privatbil til Brannvaktveien 5, 0489 Oslo

Goog­le maps

 

Sjekk ut nettsiden til St. Josephsøstrene på Grefsen her

 

Vi og St.Josephsøstrene gleder oss for besøket! Vel møtt!

 

Share