Retrett hos St. Joseph søstrene

RETRETTER I FASTETIDEN I ST. JOSEPH RETRETTSENTER GREFSEN

Brann­vakt­vei­en 5  0489 Oslo

  • Tors­dag 22. — Søn­dag, 25. febru­ar
    P. Erik Ruud SM, Sr. Anet­te Mol­tu­bakk CSJ
  • Tors­dag 1. — Søn­dag 4. mars
    Bjørg Eim­stad, Sr. Marit Brink­mann CSJ, Liturg: P. Jo Neve SM
  • Tors­dag 15. — Søn­dag 18. mars
    Hil­de R. Myh­rer, prest Arne Sand, Liturg: P. Jo Neve SM

 

Du kan lese mer om våre retret­ter på vår hjem­me­side:

http://www.stjoseph.no

 

Share