Katekeseundervisning for året 2016/2017

Katekese for 2.- 5. klasse

En lørdag i måneden samles 2.- 5.klasse seg til undervisning her i St. Johannes menighet. Katekesen begynner kl 10.00 med felles morgenbønn i kirken etterfulgt av undervisning og avslutter dagen med katekesemesse som begynner kl 13.00-14.00. I katekesemessen har hver klasse en egen oppgave å gjøre som går på rundgang. Dette kan være lektor, ministrere, forsangere, o.l.

Ønsker du at ditt barn skal begynne i katekese hos oss? Meld barnet på her: Påmelding  og ta med dåpsattest første katekesedag.

2. og 3. klasse har en forberedende undervisning for å motta Første Hellige Kommunion som vil bli skje i slutten av 3. klasse.

  • I dette katekeseåret vil 3. klasse motta 1. kommunion på torsdag 25. mai 2017, Kristi himmelfarts dag.
  • Det må fylles ut en førstekommunionsmelding for alle som skal motta Første Hellige Kommunion. Trykk her for å laste ned: Førstekommunionsmelding
  • For barn som går i 3.klasse og har 1. kommunionsundervisning koster det kr.1.000 for hele katekeseåret som også er ink. utgifter til 1.kommunionsmessen. ( For husstander som har flere barn/ungdommer som går i 1.kommunions/fermingsforberedelsen, ta kontakt med koordinator for familierabatt).

 

Katekese for 6. – 9. klasse

En lørdag i måneden samles 6.- 9.klasse seg til undervisning her i St. Johannes menighet. Katekesen begynner kl 10.00 med felles morgenbønn i kirken etterfulgt av undervisning og avslutter dagen med katekesemesse som begynner kl 13.00-14.00.

Det er 2-årig undervisning for å motta fermingens sakrament(konfirmasjon)  som begynner i 8. klasse og hvor man i slutten av 9. klasse vil motta fermingenssakrament. De som ikke har gått i undervisning i 8. klasse, men ønsker å motta fermingenssakrament i 9.klasse må ta kontakt med katekesekoordinator: katekesestjohannes@gmail.com

Les mer om fermingsklassen her.

 

Påminnelse om generell informasjon:

  • Deres bidrag til utgiftene:

For å dekke noen av utgiftene i forbindelse med katekesen, koster det kr 500 pr. barn og ungdom for hele skoleåret.  Har en husstand flere barn eller ungdommer i katekesen, er det reduksjon i prisen. Husstanden betaler full pris for første barn, deretter betaler dere kr 250 pr. søsken.  Om en husstand har 4 eller flere barn som deltar i katekesen, er det en familiepakke for kr. 1,000  ingen andre utgifter medfører.  Utgiftene gjelder for 1 år (høst og vår semesteret) Med unntak av barn/ungdom som skal motta 1.kommunion og ferming i ordinære grupper.

Vi ber at betaling av katekeseavgift sendes til menighetens konto: 3000.34.43481 eller ViPPS inn bidraget til nr. 11282 (St. Johannes, apostel & evangelist) Merk: Katekese, barnets navn og klassetrinn (for eksempel: Katekese, Ole Olsen, 4. klasse) Betaling med bankkort eller kontant kan skje i kontortiden eller på katekesedagen.

Alle barn blir automatisk medlem av NUK (Den katolske kirkes barne- og ungdomsorganisasjon) ved betaling av katekeseavgift. Dersom deres barn ikke ønsker å være medlem av NUK, må dere si fra til oss. Mer informasjon om NUK kan dere finne på www.nuk.no.

Foreldrene

Foreldrene er innkalt til foreldremøte med jevne mellomrom (se timeplan). Her vil foreldrene få viktig informasjon vedrørende undervisning og oppdateringer i timene.

Påmelding

For å melde eleven på katekesen må du fylle ut et registreringsskjema. Trykk her for elektronisk registreringsskjema eller fylle det ut i papirform som finnes ved kirkens inngangsparti, og deretter må det leveres det til katekesekoordinator. Dersom dere har vanskeligheter med å fylle ut skjemaet vil vi være behjelpelige med dette ved oppstart av katekesen og i de følgende katekesedagene.

Vi ber de nye elevene om å levere dåpsattest ved første katekesedag.

All informasjon videre i året vil bli sendt ut pr. e-post. Det er derfor ekstra viktig at dere registrerer og oppdaterer epostadressen deres. Ny informasjon om katekesen vil også bli lagt ut på denne siden.

Vi ser frem til å se mange kjente ansikter og gleder oss til å bli kjent med nye! 

Har du/dere noen spørsmål, kontakt oss gjerne på telefon eller e-post.

Spørsmål angående katekesen bes skrive til: katekesestjohannes@gmail.com

Telefon: 23 68 11 00 (menighetskontoret)

 

 

Share