Monthly Archive: mai 2013

Vi forventer ingenting”

Vi for­ven­ter ingen­ting av menig­he­ten” sier p. Phu til de frem­møte på for­vent­nings­møte 30.mai 2013. Med det­te for­svant alt for­vent­nings­pres­set for de frem­møte. Del­ta­kel­se var god til tross for at det var på en tors­dag. Både p. Phu og p. Haa­var…
Read more

Share

INVITASJON TIL FORVENTNINGSMØTE

Sted/tid: Bred­vet kir­ke, 29. mai kl. 1800 (mes­se der­et­ter møte) MØTE er flyt­tet til Tors­dag 30.Mai kl. 18:00   St. Johan­nes apos­tel og evan­ge­list menig­het er nå etab­lert i Gro­rud­da­len, og vi er vel­sig­net som kan ta i bruk Bred­tvet…
Read more

Share