Monthly Archive: desember 2013

Patronatsfest

Lør­dag 28. desem­ber avholdt menig­het sin førs­te patro­nats­fest noen­sin­ne til min­ne om  St. Johan­nes apos­tel som menig­he­ten er opp­kalt etter. Menig­he­ten har også St. Johan­nes apos­tel som skyts­hel­gen. En liten fest ble stelt istand i menig­hets­lo­ka­let. Foto: Marek Pal­ma

Share

Messetid Julaften

Messe­ti­der Jul­af­ten 24.12 Kl. 11:00 Barne­mes­se på norsk Kl. 17:00 Mes­se på tamilsk Kl. 23:00 Mid­natts­mes­se Det er alt­så en feil i søn­dags­bla­det for uke 51.    

Share

Patronatsfest for menigheten

  Tiếng việt Fes­ten for St. Johan­nes apos­tel duk­ker opp i kalen­de­ren når vi begyn­ner å nær­me oss slut­ten av året. Menig­he­ten vår har St. Johan­nes apos­tel som skyts­hel­gen. Der­med blir det­te vår aller førs­te patro­nats­fei­ring som avhol­des lør­dag 28. desem­ber…
Read more

Share

Søndagsblad uke 51

Søn­dags­blad for uke 51 er nå til­gjen­ge­lig. Les den her. Inklu­de­rer messe­ti­der for uke 52 (23–29. desem­ber). Kor­rek­sjon: 24.12.2013 Jul­af­ten.  Kl. 23 mid­natts­mes­se

Share