Monthly Archive: januar 2014

Liturgiutvalget

Liturgi­ut­val­get i menig­het er dan­net og består idag av: P. Nguy­en Thanh Phu, Sogne­prest P. Haa­var Simon Nil­sen OP, Kapel­lan Anne Einar­son, orga­nist og kor­le­der Eli J. Røn­ning, med­lem I til­legg til de fas­te med­lem­me­ne oven­for, er også kor­le­de­re for…
Read more

Share

Økumenisk vesper i St. Johannes

Bønne­uken for kris­ten enhet 2014 I for­bin­del­se med bønne­uken for kris­ten enhet invi­te­rer St. Johan­nes menig­het i sam­ar­beid med øku­me­nisk kom­mi­sjon i Oslo katols­ke bispe­døm­me, Katolsk-orto­­doks forum, og søst­re og brød­re i Domi­ni­ka­ner­or­de­nen til øku­me­nisk ves­per med tema: Er Kris­tus delt? Bis­kop Ole Chris­ti­an Kvar­me…
Read more

Share