Monthly Archive: mars 2014

Dugnad

Vi tren­ger fri­vil­li­ge til å pus­se mes­sing (litur­gis­ke utstyr) før påske­fei­ring. Har du tid? Kom gjer­ne å hjel­pe til. Jo fle­re, desto bed­re. Tid: Tirs­dag 08. april kl. 10:00 — 15:00. Lunsj vil bli ser­vert. Vi tren­ger også fri­vil­li­ge til å hjel­pe…
Read more

Share

Katarinahjemmet

  Tren­ger du et rolig sted å over­nat­te sen­tralt i Oslo eller øns­ker du å trek­ke deg til­ba­ke for noen dager i still­het?  Da er Kata­rina­hjem­met ste­det for deg.  Se på lin­ken: http://katarinahjemmet.katolsk.no/ny/?q=node/572  

Share

G R A T U L E R E R

Barne­dåp er en kon­se­kvens av at et barns for­eld­re er døp­te, tro­en­de og prak­ti­se­ren­de krist­ne. Da er det deres natur­li­ge og selv­føl­ge­li­ge ansvar å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for at bar­na i og med opp­veks­ten adop­te­rer mest mulig av for­eld­re­nes…
Read more

Share