Monthly Archive: juni 2014

SINH HOẠT PHỤ HUYNH

Để tạo một môi trường sinh hoặt giữa các bậc phụ huynh trong cộng đoàn, Ban phụ huynh Oslo sẽ tổ chức một buổi họp mặt cho giới phụ huynh. Đây là một buổi sinh hoặt để các bậc phụ…
Read more

Share

Ferming (31.05.2014)

Menig­he­ten vil gjer­ne få gra­tu­le­re alle som mot­tok Kon­fir­ma­sjo­nens (fer­min­gens) sakra­ment 31. mai 2014                                       01. Mary Oliva Ran­jan 02. Pame­la Nawrot 03.…
Read more

Share