Monthly Archive: august 2014

Menighetens barn trenger deg!

Vi tren­ger fle­re voks­ne til å lede søndagsskolen/Ordets litur­gi for barn og til å være kate­kese­læ­re­re. Det er en vel­dig hyg­ge­lig opp­ga­ve der man blir kjent med barn og voks­ne i menig­he­ten og får være med på å styr­ke deres…
Read more

Share

Koordinator for katekesen

Ing­rid E. Palus­ka har fått inn­vil­get 1-år perm­i­sjon fra å være koor­di­na­tor for kate­kese­un­der­vis­ning i St. Johan­nes. Med hen­nes vil­je og erfa­ring, har menig­he­ten kun­ne star­te opp en solid pro­gram for kate­ke­sen siden menig­he­tens opp­start 01. mai 2013. Ing­rid er…
Read more

Share