Monthly Archive: september 2014

Oktober er Marias måned

I okto­ber måned blir det Rosen­krans andakt etter kvelds­mes­sen kl. 18.00 på for­skjel­li­ge språk. Fore­lø­pig er for­de­lin­gen slik: Man­da­ger og ons­da­ger på norsk Tirs­da­ger på viet­na­me­sisk Tors­da­ger på polsk Fre­da­ger på tamilsk Hef­ter set­tes ut bakerst i kirke­rom­met. Om det…
Read more

Share

October is Mary’s Month

During the mon­th of Octo­ber we will say the rosa­ry after the 6.00 pm mass. A Nor­we­gi­an rosa­ry will be said on Nor­we­gi­an on Mon­day, Wed­nes­days Polish on Thurs­day Viet­na­me­se on Tues­days Tamilsk on Fri­days The­re are pam­plets in the…
Read more

Share

Endring av ansatte på kontoret

Vår menig­hets­sek­re­tær Col­let­te Mar­man­de Fur­u­ly skal rei­se til USA for å hjel­pe sine syke for­eld­re. Hun har fått perm­i­sjon til som­mer­en 2015. Col­let­te har vært her siden opp­start og hjul­pet til med å få hju­le­ne i gang her i admi­ni­stra­sjo­nen.…
Read more

Share