Monthly Archive: september 2014

Katekese plan for 2.–5. klasse 2014/2015

UNDERVISNINGSOVERSIKT FOR KATEKESEN I ST. JOHANNES MENIGHETOSLO KLASSETRINN: 2.–5. KLASSE (Opp­da­tert 28.8) PERIODE: HØST 2014/VÅR 2015 Søn­dag 07. sep­tem­ber Kl. 11 Vel­sig­nel­se av kate­ke­te­ne i høy­mes­sen Lør­dag 13. sep­tem­ber Kl. 10–14 Opp­start og under­vis­ning ___________________________________________________________________________ Lør­dag 11. okto­ber…
Read more

Share

Katarinahjemmet søker frivillige!

Vi Søst­re på Kata­rina­hjem­met tren­ger fri­vil­li­ge til hjelp i Resep­sjo­nen på etter­mid­dags og kvelds­tid. Kan­skje kun­ne du hjel­pe oss fast noen timer pr uke, eller kun­ne til­kal­les? Vi er takk­nem­li­ge for alle bidrag. Vi har et leven­de og inspi­re­ren­de mil­jø,…
Read more

Share