Monthly Archive: november 2014

Vellykket filmkveld

St Johan­nes dro i gang sin førs­te vel­lyk­ket film­kveld til gle­de for frem­møte. Hele 40 per­soner har fun­net vei­en til kir­ken for å få med seg vis­ning av The Way. En film om en far som tok pilm­grims­vei­en til San­tia­go…
Read more

Share

Overnatting i St.Johannes

Kjæ­re 8.klassinger i St.Johannes, St. Jo ung­doms­lag invi­te­rer alle ung­dom­mer og kon­fir­man­ter til en spen­nen­de over­nat­ting fra 15.–16. novem­ber. Over­nat­tin­gen star­ter rett etter kate­ke­sen kl. 14 og avslut­tes etter høy­mes­sen på søn­dag kl.12.00. Under hel­gen skal vi ha fokus på…
Read more

Share

Caritas meeting partner

Meeting with part­ner in Sri Lan­ka In the occa­sion of Cari­tas Norway’s 50th anni­ver­sa­ry, Natio­nal Direc­tor of Cari­tas Sri Lan­ka, Fr. Geor­ge Sigamo­ney is visi­ting Oslo. The Direc­tor would like to meet the Sri Lan­kan in Nor­way and tell you about the part­nership…
Read more

Share