Monthly Archive: februar 2015

Retrettdag

i St. Johan­nes menig­het Lør­dag 14. mars Vi går pås­kens mys­te­ri­um i møte med en Faste­kon­sert og en dag med medi­ta­sjon og reflek­sjon. Vi øns­ker alle hjer­te­lig vel­kom­men til en retrett­dag her i St. Johan­nes menig­het   Pro­gram for dagen:…
Read more

Share

FASTAKSJONEN 2015

Støtt Faste­ak­sjo­nen: Ska­per­ver­ket — vår gave, vårt ansvar Faste­ak­sjo­nen 2015 set­ter fokus på kli­ma og mil­jø. Les mer om aksjo­nen og gi et bidrag på www.caritas.no Du kan også gi et bidrag ved å sen­de SMS med kode­ord CARITAS til 2090 (kr…
Read more

Share