Monthly Archive: mars 2015

Stilleuke — tirsdag 31.mars

Ingen kvelds­mes­se i St.Johannes tirs­dag 31.3. Alle er invi­tert til olje­vig­sels­mes­se i St. Olav dom­kir­ke kl. 18:00 med Bis­kop Bernt Eids­vig og bispe­døm­mets pres­ter. Under olje­vig­sels­mes­sen vigs­ler bis­ko­pen de hel­li­ge oljer for sal­ving av syke og kate­ku­me­ner samt den hel­li­ge kris­ma. Pres­te­ne for­ny­er også…
Read more

Share

Palmesøndag

Palme­søn­dag inn­le­der den stil­le uke. Nav­net knyt­ter seg til evan­ge­li­ets for­tel­ling om Jesu inn­tog i Jeru­sa­lem, der han ble mot­tatt med gle­des­rop (hosi­an­na) og folk strød­de palme­gre­ner foran ham på vei­en (Mark 11, 1–10). Fei­rin­gen av palme­søn­dag har sin opp­rin­nel­se…
Read more

Share

Menighetens retrett

Menig­he­ten førs­te retrett på norsk noen­sin­ne ble gjen­nom­ført lør­dag 15. mars. Pro­gram­met star­ter med en faste­kon­sert med gjeste­opp­tre­den av sopra­nen Hjør­dis Hele­na Ofte­stad og fløy­tist Finn Hen­ry Olsen som har vært med i Ope­ra orkes­te­ret i fle­re år. Både engelsk og…
Read more

Share