Monthly Archive: april 2015

Kallssøndag 26.april

Vi øns­ker våre preste­stu­den­ter fra St. Eystein preste­se­mi­nar vel­kom­men hit til St. Johan­nes menig­het i dag Paul Opa­ta Myron kuspys Josef Otter­sen Hai Peter Duy Nguy­en        I anled­ning den­ne søn­da­gen har menig­hets­rå­det invi­tert noen preste­stu­den­ter fra St. Eystein preste­se­mi­nar…
Read more

Share

Til alle konfirmanter

Vi min­ner om gene­ral­prø­ven for kon­fir­man­ter og deres fad­de­re på først­kom­men­de Ons­dag 29.april Opp­møte kon­fir­man­ter: kl 17.00 Mes­se kl 18.00 Gene­ral­prø­ve kl 18.30 med fad­der. Navne­lis­ten hen­ger på opp­slags­tav­len. Er du usik­ker på om papi­re­ne er i orden og at…
Read more

Share

P.Giuse Nguyễn Thiết Thắng på besøk

P.Giuse Nguyễn Thiết Thắng, Bene­dik­ti­ner­or­de­nen (Den hel­li­ge Bene­dikts orden, latin Ordo Sanc­ti Bene­dic­ti, for­kor­tes O.S.B.) kon­ce­l­e­brer­te sam­men med p. Phu under dagens messe,2.påskedag. P.Giuse Nguyễn Thiết Thắng er i Nor­ge i for­bin­del­se med årlig påskere­trett i regi av det viet­na­me­sisk pas­to­ral­sen­ter. P. Thắng…
Read more

Share