Monthly Archive: august 2015

Katekese oppstart 2015

Vi øns­ker alle våre kjen­te og nye kate­kese­barn vel­kom­men til et nytt kate­kese­år her i St. Johan­nes menig­het. Kate­ke­sen for ALLE nasjo­na­le grup­per star­ter igjen lør­dag 22. august kl 11.00 med en fel­les mes­se for alle klasse­trinn hvor alle kate­ke­te­re vil…
Read more

Share