Monthly Archive: september 2015

Vi ønsker Peder Varkøy velkommen

Peder Varkøy

Vi øns­ker Peder Vark­øy vel­kom­men til oss som sted­for­tre­der for Anna mens hun har perm­i­sjon. Peder tar opp stil­lin­gen som orga­nist og kor­le­der i 50% stil­ling f.o.m. 1. sep­tem­ber. Litt om Peder: Peder Vark­øy (26 år) er født og opp­vokst i Løren­skog, men…
Read more

Share

Årets lokallag 2015

Det er med en stor gle­de å kun­ne med­de­le at st. Johan­nes ung­doms­lag, st.JO, ble kåret til årets ung­doms­lag under Nor­ges Unge Kato­lik­ker sitt lands­møte 2015 i Maria­holm den 05.09.15! Med oss hjem til menig­he­ten får vi med “vand­­re-bibe­­len” Selv­føl­ge­lig…
Read more

Share