Monthly Archive: oktober 2015

St. Johannes helsetorg fredag 30. og lørdag 31. oktober

Helse­tor­get — Viet­na­me­sisk Helse­tor­get — Polsk Helse­tor­get — Engelsk Helse­ar­bei­de­re ved St. Johan­nes menig­het på Bredt­vedt arran­ge­rer helse­torg, den sis­te hel­gen i okto­ber. Det er fle­re inn­vand­rer­grup­per fra Gro­rud­da­len som soner St. Johan­nes menig­het. Man­ge inn­vand­re­re opp­le­ver at det er…
Read more

Share

Takk

Vi ret­ter en stor takk til TAMILSK KATOLSK SJELESORG som er den tamils­ke grup­pen i St. Johan­nes menig­het for den­ne sto­re gene­rø­se penge­ga­ven på KR. 20.000 som menig­he­ten har fått.

Share