Monthly Archive: oktober 2015

Vi har blitt flere på kontoret!

Vel­kom­men til Mary Fema­ne Caba­hug Mary har egent­lig all­tid vært her som fri­vil­lig og sene­re som del­tids­an­satt, men nå har vi fått hen­ne på full­tid fra 1. okto­ber 2015. Hun er ansatt som kon­tor­ar­bei­der og deler kon­to­ret med Rena­te som…
Read more

Share