Yearly Archive: 2015

Julesangkveld på polsk

Igår var det jule­sang­kveld i st.Johannes menig­het. Etter­fulgt av sang i kirke­rom­met var det kaf­fe og tra­di­sjo­nel­le pols­ke jule­ka­ker og dei­li­ge fruk­ter. Alle had­de det tri­ve­lig med prat rundt bor­det .

Share

p. Haavar har ordet

Kjæ­re menig­het. Etter ett og et halvt års tje­nes­te som kapel­lan i halv stil­ling går jeg nå ned i en 20% stil­ling her i St Johan­nes. Jeg for­la­ter alt­så ikke St Johan­nes, men det blir dess­ver­re like­vel leng­re mel­lom hver…
Read more

Share