Monthly Archive: mars 2016

Palmesøndag

Palme­søn­dag inn­le­der den stil­le uke. Nav­net knyt­ter seg til evan­ge­li­ets for­tel­ling om Jesu inn­tog i Jeru­sa­lem, der han ble mot­tatt med gle­des­rop (hosi­an­na) og folk strød­de palme­gre­ner foran ham på vei­en (Mark 11, 1–10). Fei­rin­gen av palme­søn­dag har sin opp­rin­nel­se…
Read more

Share