Monthly Archive: juni 2016

Katekese nytt

Vi har nå sendt ut brev med invi­ta­sjon til kate­kese­un­der­vis­ning for året 2016/2017. Om dere ikke får det­te i post­kas­sen deres i løpet av juni, så bør dere ta kon­takt med menig­hets­kon­to­ret. ¨ Grun­nen til at dere ikke har fått den­ne til­sendt…
Read more

Share