Monthly Archive: august 2016

Velkommen til Troens mysterium

Kjæ­re unge voks­ne Menig­he­ten har i år gle­den av å med­de­le at vi har et til­bud for for­dy­pen­de tros­un­der­vis­ning for unge voks­ne. Det­te gjel­der alle som går i 10. klas­se og opp til videre­gå­en­de sko­le som alle­re­de har mot­tatt kon­fir­ma­sjon…
Read more

Share