Monthly Archive: november 2016

Velkommen til Mariavake i St. Dominikus 7. desember

Den 7. desem­ber, under vaka for Maria­fes­ten den 8. desem­ber, invi­te­rer  Sankt Domi­ni­kus klos­ter til kon­sert med dikt­le­sing, stev, sang og vak­ker fele­klang i klos­ter­kyr­kja. Arran­ge­men­tet fell inn under akti­vi­te­ta­ne for 800-års­ju­bi­lé­et til domi­ni­ka­nar­or­de­nen. Alt over­skudd fra kon­ser­ten vil gå til…
Read more

Share