Monthly Archive: desember 2016

Påmeldingsskjema til konfirmasjonsovernattingen 18.–19. februar

St. Johan­nes arran­ge­rer en kon­fir­ma­sjons­over­nat­ting som er obli­ga­to­risk for alle fer­mings­kan­di­da­ter. Ypper­lig for deg som har gått glipp av noen under­vis­nin­ger! Fyll skje­ma­et under og hold av dato­ene 18.–19. febru­ar. Det blir både til­be­del­se, sosi­al akti­vi­te­ter, musikk og god mat!…
Read more

Share

Oppstart av grupper i januar 2017

Bibel­grup­pen:  Møtes etter kvelds­mes­sen på ons­da­ger. Her er dato­ene: 11. janu­ar, 25. janu­ar, 8. Febru­ar, 22. febru­ar, 15. mars, 29. mars, 19. april, 10. mai, 31. mai, 14. juni, 28. juni. Kris­ten medi­ta­sjon:  Møtes kl. 19.00 hver tirs­dag. (NB. byt­tet dag fra ons­da­ger til tirs­da­ger). Opp­start tirs­dag…
Read more

Share