Yearly Archive: 2016

Vinnerloddene er…

Vin­ner­ne kan kom­me og hen­te pre­mie­ne sine sam­men med vin­ner­lod­det under kirke­kaf­fen etter høy­mes­sen (18.12). Kom til menig­hets­sa­len hvor Ire­ne vil ven­te på deg. Der­som du ikke kan hen­te den da, stikk inn­om kon­to­ret. Les om pre­mie­ne her Vin­ner­lod­de­ne er:…
Read more

Share

Loddsalg og auksjon

St. Johan­nes ung­doms­lag arran­ge­rer lodd­salg og auk­sjon hvor inn­tek­ten går til årets advents­ak­sjon: Inklu­de­ren­de utdan­ning i Viet­nam. Les mer om soli­da­ri­tets­ak­sjo­nen på Advents­ak­sjo­nen NUK Følg med på Face­bo­ok, enten gjen­nom ung­doms­la­get eller advents­ak­sjo­nen Ung­doms­la­get Advents­ak­sjo­nens fb side Husk å ta…
Read more

Share

Velkommen til Mariavake i St. Dominikus 7. desember

Den 7. desem­ber, under vaka for Maria­fes­ten den 8. desem­ber, invi­te­rer  Sankt Domi­ni­kus klos­ter til kon­sert med dikt­le­sing, stev, sang og vak­ker fele­klang i klos­ter­kyr­kja. Arran­ge­men­tet fell inn under akti­vi­te­ta­ne for 800-års­ju­bi­lé­et til domi­ni­ka­nar­or­de­nen. Alt over­skudd fra kon­ser­ten vil gå til…
Read more

Share