Monthly Archive: mars 2017

PASTORALAVDELINGENS LIVSVERNSEMINAR

Vel­kom­men til Pas­to­ral­av­de­lin­gens­Livs­vern­s­e­mi­nar som vil være på lør­dag 25. mars fra kl 10–15 i Maria­går­den.   “Sam­vit­tig­hets­fri­het i livs­verns­pørs­mål er et ytterst vik­tig tema for tiden vi lever i. Semi­na­ret kan være spe­si­elt nyt­tig for helse­ar­bei­de­re, men også for oss almin­ne­li­ge…
Read more

Share