Monthly Archive: mars 2017

Fetetirsdag hos st. JO!

Det er helt klart plan­lagt at ung­doms­la­get har ung­doms­kvel­der fast på tirs­da­ger, bare for­di vi kan fei­re FETETIRSDAG! 28. febru­ar møt­te cir­ka 30 ung­dom­mer for ung­doms­kvel­den etter vin­ter­fe­rien. Etter mes­sen ble ung­dom­me­ne ser­vert 6 piz­za­er, fle­re bol­ler med cris­py M&M,…
Read more

Share