Monthly Archive: mai 2017

Første Hellige Kommunion 14. mai

Vi had­de 10 barn som mot­tok Førs­te Hel­li­ge Kom­mu­nion i høy­mes­sen kl. 11.00 søn­dag 14. mai. Her var alde­ren fra 5. klas­se til 9.klasse. På bil­de er sogne­prest p. Phu med to kate­kes­ter-Hel­ga og Joyce som har hatt eks­tra­un­der­vis­ning for bar­na.…
Read more

SOMMERAVSLUTNING FOR KATEKESEN

VELKOMMEN TIL SOMMERAVSLUTNING FOR 2. KLASSE TIL 9. KLASSE. Hele fami­li­en, med små og sto­re søs­ken er invi­tert til som­mer­av­slut­ning lør­dag 10. juni kl 10–14. Vi begyn­ner med takk­si­gel­ses­mes­se og etter det­te skal vi kose oss. Vi ser­ve­rer litt mat og…
Read more

Share