Monthly Archive: mai 2017

Rekrutering for st. JO styret

ÅRSMØTE: Tirs­dag 22. August 2017 klok­ka 18:00 Det blir gøy gøy gøy!   ARBEIDSOPPGAVENE TIL STYRET: Plan­leg­ge ung­doms­kvel­der Gjen­nom­føre ung­doms­kvel­de­ne Møte opp til NUKs lands­møte (leder og nest­le­der) Arran­ge­re kirke­kaf­fe Tett sam­ar­beid med bar­ne– og ung­doms­ar­bei­der, res­ten av sty­ret og…
Read more

Share