Monthly Archive: juni 2017

DOBBELTREGISTRERTE MEDLEMMER

DOBBELTREGISTRERTE Hvert år i juni får alle tro -og livs­syns sam­funn en lis­te fra fyl­kes­man­nen om med­lem­mer som også står regist­rert i et annet tros­sam­funn. Vi har nå sendt ut brev til de det­te gjel­der i vår menig­het. Hvis de aktu­el­le…
Read more

Share