Monthly Archive: november 2017

B-aften

Hva er B-Aften? Vi gjen­tar fjor­årets vel­lyk­ket arran­ge­ment! B-Aften skal være et arran­ge­ment der det er fokus på tro­en. For­må­let med B-Aften er at alle kan kom­me fra sin trav­le hver­dag, som ofte består av sko­le og jobb, og kom­me…
Read more

Share

Ogłoszenia w j. polskim z 12 listopada 2017 r.

1. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za udział w „Wypo­min­kach” w minio­nym tygod­niu. Przy­po­minamy, że „Wypo­min­ki” z Koron­ką do Bożego Miło­sierd­zia odma­wia­my we wszyst­kie piąt­ki list­o­pa­da po Mszy św. w j. pol­skim (godz.19.00) oraz we wszyst­kie nied­zie­le list­o­pa­da 20 min­ut przed…
Read more

Share

Lansering av SEGL 2017

Kjæ­re alle sam­men. Hjer­te­lig vel­kom­men til lan­se­ring av SEGL 2017 søn­dag 19. novem­ber kl 14 i Maria­går­den! Vi har et inn­holds­rikt pro­gram med svært vik­ti­ge tema­er på dags­or­den. Hei­di Maria Linde­kleiv, jour­na­list i Vårt land, som skal lede årets SEGL-sam­ta­­le,…
Read more

Share

Ogłoszenia z 5 listopada 2017 r.

1. Skła­da­my ser­de­cz­ne „Bóg zapłać” za udział w „Wypo­min­kach” w minio­nym tygod­niu. Przy­po­minamy, że „Wypo­min­ki” z Koron­ką do Bożego Miło­sierd­zia odma­wia­my we wszyst­kie piąt­ki list­o­pa­da po Mszy św. w j. pol­skim (godz.19.00) oraz we wszyst­kie nied­zie­le list­o­pa­da 20 min­ut przed…
Read more

Share