Monthly Archive: november 2017

Opptak til St. Sunniva skole 2018/2019

St. Sunni­va sko­le, en katolsk sko­le i Oslo. Søk­nads­frist for ordi­nært opp­tak til 1. og 8. klas­se for skole­året 2018/2019 er 1. desem­ber 2017. Uten­om det­te har de løpen­de opp­tak hele året. Mer infor­ma­sjon kan leses på sko­lens hjem­me­side: http://www.stsunniva.no/ Søk­nad…
Read more

Share