Monthly Archive: januar 2018

Ogłoszenia z 28 stycznia 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: • w ponied­ziałek – o godz. 18.00 nie będ­zie Mszy świętej, lecz Litur­gia Słowa z Kom­u­nią Świętą, gdyż o tej samej god­zi­nie kapła­ni będą sprawowali Msze św. w kate­drze wraz z now­ym nun­c­juszem • w śro­dę…
Read more

Share

Ekskursjon til St. Josephsøstrene på Grefsen (gjelder katekese 6.–8.klasse)

Kjæ­re for­eld­re, Kate­kese­bar­na i 6.–8.klasse skal besø­ke St.Josephsøstrene på Gref­sen den 10.feb kl.10:00–14:00. Bar­na, sam­men med for­eld­re­ne, skal dra direk­te til Brann­vakt­vei­en 5, 0489 Oslo. Nederst er 3 vei­be­skri­vel­ser: (1) fra Bred­tvet buss­holde­plas­sen, (2) fra Storo trikk­holde­plas­sen og (3) pri­vat­bil vei­be­skri­vel­se. Gjer­ne sjekk lin­ke­ne og bli…
Read more

Share

Ogłoszenia z 21 stycznia 2018 r.

1. W naj­b­liższym tygod­niu: w śro­dę – wspom­ni­e­nie św. Fran­cisz­ka Sale­zego w czwar­tek – święto Nawróce­nia św. Pawła w pią­tek – wspom­ni­e­nie świętych bis­kupów: Tymo­teusza i Tytu­sa. W tym dniu Msza św. w j. pol­skim o godz. 19.00. Pół god­zi­ny…
Read more

Share

Påmelding til fermingshelg

Vel­kom­men til påmel­din­gen for fer­mings­hel­gen på Maria­holm!   For påmel­ding klikk her   PÅMELDINGSFRIST: Lør­dag 10.februar klok­ka 23:59.   For mer infor­ma­sjon og Maria­holm, les under: (Bre­vet som dere fikk til­sendt): Kjæ­re for­eld­re og fore­sat­te til fer­mings­kan­di­da­ten   Fer­mings­grup­pen skal…
Read more

Share

BACH-KONSERT 15. FEBRUAR

Vel­kom­men til Bach-kon­sert med Dani­el Her­sco­vitch! Den­ne kvel­den får vi høre et av de sis­te ver­ke­ne Johann Sebas­ti­an Bach (1685–1750) skrev, nem­lig Die Kunst der Fuge (The Art of Fugue). Bach rakk ikke å gjø­re ver­ket fer­dig før sin død,…
Read more