Monthly Archive: august 2018

Ogłoszenia z 19 sierpnia 2018 r. (20 niedziela B)

1. Ewan­ge­lia dzi­siej­szej nied­zie­li oży­wia w nas wiarę w prawd­ziwą obec­ność Jezusa w eucha­ry­sty­cz­nym chle­bie. Bądź­my zatem wdzięcz­ni Jezusowi, że jest z nami pod posta­cią chle­ba aż do skończe­nia świa­ta. 2. W przyszłym tygod­niu: • w ponied­ziałek– św. Ber­nar­da •…
Read more

Share