4.søndag i Advent

Vi nær­mer oss dagen der Gud selv lar seg føde som et men­nes­ke, dagen da, Her­ren blir en av oss! De førs­te som blir kon­fron­tert med det­te spran­get som er så svim­len­de å for­hol­de seg til for men­nes­ker, er Josef og Maria.Frelsesverket har ald­ri blitt bana­li­sert og frem­stilt som noe enkelt, lett­gri­pe­lig. Kir­ken har da også kalt Kris­ti kom­me til jord for «mys­te­rion (μυστήριον)», et gresk ord som viser til det som er skjult, og som er opp­ha­vet til det vi i dag kal­ler sakra­men­ter. Det er det som er skjult i Gud, og som men­nes­ket ald­ri kan få inn­sikt i uten at det blir åpen­bart av Gud selv. (Utdrag fra pre­ken 4.søndag i advent 2013)

 

 

Share