Menighetskontoret er bemannet fra mandag-fredag mellom kl 09-16.

(utenom sommertid og enkelte ferier/høytider)

Ikke alle har fast kontordag, derfor er det lettest å sende epost direkte til vedkommende.

 Menigherenate-bildetssekretær: Renate Marie Glomset Eriksen

E-postRenate.Eriksen@katolsk.no

Telefon  Menighetskontor: 23 68 11 00

 

Booking av avtaler med prest, henvendelser til menigheten,

dåp og dåpspapirer, utleie av menighetslokalet, søndagsblad

 

 

 

Katemary-bildekesekoordinator & kontor: Mary Femane Apigo Cabahug

E-postMary.Femane.Cabahug@katolsk.no

 

Registrering og regnskap samt koordinering av

Menighetskatekesen i St. Johannes.

Spørsmål til katekese: E-post katekesestjohannes@gmail.com

 

 

Peder Varkøy
Organist: Peder Varkøy

Ansvarlig for Aspirant-&Barnekoret og ungdomskoret i menigheten.

E-postPeder.Varkoy@katolsk.no

Telefon Mobil: 988 18 176

 

 

 

 

irene-bildeBarne-& undomsarbeider: Irene Christine Silang Bautista

E-postIrene.Bautista@katolsk.no

 

Ansvarlig for barne- og undomsaktiviteter i menigheten.

St. JO ungdomslag og innenfor katekese.

 

 

 

sara-brodsjoKantor: Sara Brødsjø  (fra 1. mai 2017)

Ansvarlig for St. Johannes menighetskor i menigheten.

E-post Sara.Brodsjo@katolsk.no

Telefon  Mobil: 98 46 95 44

 

 

 

sr-anna-bildeSakristan: Sr. Anna Tran thi Thuong SHK

Ansvarlig for liturgisk utstyr, sakristiet og kirkerommet.