Menighetskontoret er bemannet fra mandag-fredag mellom kl 09–16.

(uten­om som­mer­tid og enkel­te ferier/høytider)

Ikke alle har fast kon­tor­dag, der­for er det let­test å sen­de epost direk­te til ved­kom­men­de.

 Menigherenate-bildetssekretær: Renate Marie Glomset Eriksen

E-postRenate.Eriksen@katolsk.no

Telefon  Menig­hets­kon­tor: 23 68 11 00

 

Book­ing av avta­ler med prest, hen­ven­del­ser til menig­he­ten,

dåp og dåps­pa­pi­rer, utleie av menig­hets­lo­ka­let, søn­dags­blad

 

 

 

Katemary-bildekesekoordinator & kontor: Mary Femane Apigo Cabahug

E-postMary.Femane.Cabahug@katolsk.no

 

Regist­re­ring og regn­skap samt koor­di­ne­ring av

Menig­hets­ka­te­ke­sen i St. Johan­nes.

 

 

Peder Varkøy
Organist: Peder Varkøy

Ansvar­lig for Aspirant-&Barnekoret og ung­doms­ko­ret i menig­he­ten.

E-postPeder.Varkoy@katolsk.no

Telefon Mobil: 988 18 176

 

 

 

sara-brodsjoKantor: Sara Brødsjø  (fra 1. mai 2017)

Ansvar­lig for St. Johan­nes menig­hets­kor i menig­he­ten.

E-post Sara.Brodsjo@katolsk.no

Telefon  Mobil: 98 46 95 44

 

 

 

sr-anna-bildeSakristan: Sr. Anna Tran thi Thuong SHK

Ansvar­lig for litur­gisk utstyr, sakris­ti­et og kirke­rom­met.