Årsmøte for menigheten 8. desember 2017

På høytiden for JOMFRU MARIAS UPLETTEDE UNNFANGELSE 8. desember inviterer menighetsrådet til årsmøte kl. 19.00

Her går vi igjennom året som har vært og planer fremover i det nye året.

Vi starter med messe kl. 18.00 hvor vi feirer høytiden for JOMFRU MARIA.

Etterfulgt av Årsmøte og enkel servering.

Temaene for møtet vil blant annet være

  • Øko­no­mi­en til menig­he­ten.
  • Jubi­le­ums­ko­mi­te­en: menig­he­ten blir 5 år i 2018
  • Akti­vi­te­ter og grup­pe­ri­me­nig­he­ten
  • Sjele­sorg grup­pe­ne
  • Pla­ner frem­over i 2018
  • Kirke­fon­det.

 

Share