Author Archive: BarnOgungdom

Fermingskandidater til våren 2018

Føl­gen­de fer­mings­kan­di­da­ter er kla­re til å mot­ta det hel­li­ge sakra­men­tet med for­ut­set­ning at de full­fø­rer de gjen­væ­ren­de under­vis­nin­ge­ne, kon­fir­ma­sjons­helg og påske­opp­legg: Albert, Astror Alo­si­yas, Sofia Anto­ny­raj, Annus­han Bial­asz, Vic­to­ria Vero­ni­ka Dan­son, Danie­la Figue­roa-Navar­ro, Alekxia Pau­li­na Jime­nez, Joe­mar Vin­ce Kumar, Shar­mi…
Read more

Share

Ekskursjon til St. Josephsøstrene på Grefsen (gjelder katekese 6.–8.klasse)

Kjæ­re for­eld­re, Kate­kese­bar­na i 6.–8.klasse skal besø­ke St.Josephsøstrene på Gref­sen den 10.feb kl.10:00–14:00. Bar­na, sam­men med for­eld­re­ne, skal dra direk­te til Brann­vakt­vei­en 5, 0489 Oslo. Nederst er 3 vei­be­skri­vel­ser: (1) fra Bred­tvet buss­holde­plas­sen, (2) fra Storo trikk­holde­plas­sen og (3) pri­vat­bil vei­be­skri­vel­se. Gjer­ne sjekk lin­ke­ne og bli…
Read more

Share

Påmelding til fermingshelg

Vel­kom­men til påmel­din­gen for fer­mings­hel­gen på Maria­holm!   For påmel­ding klikk her   PÅMELDINGSFRIST: Lør­dag 10.februar klok­ka 23:59.   For mer infor­ma­sjon og Maria­holm, les under: (Bre­vet som dere fikk til­sendt): Kjæ­re for­eld­re og fore­sat­te til fer­mings­kan­di­da­ten   Fer­mings­grup­pen skal…
Read more

Share