Author Archive: BarnOgungdom

B-aften

Hva er B-Aften? Vi gjen­tar fjor­årets vel­lyk­ket arran­ge­ment! B-Aften skal være et arran­ge­ment der det er fokus på tro­en. For­må­let med B-Aften er at alle kan kom­me fra sin trav­le hver­dag, som ofte består av sko­le og jobb, og kom­me…
Read more

Share

Ungdomskveld avslyst!

St. JO ung­doms­kveld er avlyst. Det vil si 19.september er det ingen ung­doms­kveld, på grunn av syk­dom, skole­ar­beid og møter. Vi bekla­ger ulem­per det­te måt­te med­føre for ung­dom­me­ne våre, men vi er i gang nes­te uke igjen! Vi ses og…
Read more

Share

OBS OBS! Forandring med undervisningsopplegg for 9.klasse!

Bil­det over ser dere den opp­da­ter­te under­vis­ningsopp­leg­get for fer­mings­kan­di­da­te­ne. For­and­rin­ge­ne er: Før had­de vi kvelds­un­der­vis­nin­ger på hver­da­gen ons­da­ger og tors­da­ger, det­te har vi byt­tet til TIRSDAGER og behol­der ONSDAGER. For tirs­dags­grup­pa blir det let­te­re å kom­me til st. JOs ung­doms­kveld,…
Read more

Share