Author Archive: BarnOgungdom

B-aften

Hva er B-Aften? Vi gjen­tar fjor­årets vel­lyk­ket arran­ge­ment! B-Aften skal være et arran­ge­ment der det er fokus på tro­en. For­må­let med B-Aften er at alle kan kom­me fra sin trav­le hver­dag, som ofte består av sko­le og jobb, og kom­me…
Read more

Share