Author Archive: katekesekoordinator

Påmelding til katekesen

Kjæ­re barn, unge, for­eld­re og fore­sat­te!   Kate­kese­året er fer­dig, men vi er i gang og plan­leg­ger nes­te års opp­legg. Snart vil du som er aktu­elt til kate­ke­sen mot­ta en invi­ta­sjon fra kate­ke­se­ko­or­di­na­to­ren vår for 2018/2019 året. Får du ikke…
Read more

Share