Author Archive: stjohannes

Lansering av SEGL 2017

Kjæ­re alle sam­men. Hjer­te­lig vel­kom­men til lan­se­ring av SEGL 2017 søn­dag 19. novem­ber kl 14 i Maria­går­den! Vi har et inn­holds­rikt pro­gram med svært vik­ti­ge tema­er på dags­or­den. Hei­di Maria Linde­kleiv, jour­na­list i Vårt land, som skal lede årets SEGL-sam­ta­­le,…
Read more

Share

Opptak til St. Sunniva skole 2018/2019

St. Sunni­va sko­le, en katolsk sko­le i Oslo. Søk­nads­frist for ordi­nært opp­tak til 1. og 8. klas­se for skole­året 2018/2019 er 1. desem­ber 2017. Uten­om det­te har de løpen­de opp­tak hele året. Mer infor­ma­sjon kan leses på sko­lens hjem­me­side: http://www.stsunniva.no/ Søk­nad…
Read more

Share

Kjære frivillig i St. Johannes menighet!

Kjæ­re fri­vil­lig i St. Johan­nes menig­het! St. Johan­nes menig­het er vel­sig­net med man­ge fri­vil­li­ge og der­for øns­ker vi å invi­te­re alle dere som hjel­per til som fri­vil­lig i vår menig­het til mid­dag og takk­si­gel­ses­mes­se Ons­dag 15. novem­ber klok­ka 18:00. Vi…
Read more

Share