Author Archive: stjohannes

NYE KIRKEBENKER

St. Johan­nes menig­het har fått førs­te leve­ring med kirke­ben­ker fra Polen. Vi har også fått nye kor­sto­ler med blå teksti­ler, alt sam­men kva­li­tets­hånd­verk. Nå ven­ter res­ten av kirke­ben­ke­ne samt skrifte­stol. Ben­ke­ne, som også har kne­le­skam­ler, gir kirke­rom­met mer tyng­de, og…
Read more

Share

DUGNAD — kirkebenker

Til stor gle­de for menig­he­ten, vil vi med­de­le at førs­te leve­ring av kirke­ben­ker kom­mer i mor­gen, Man­dag 02. sep­tem­ber ved rundt kl. 12:00 — 14:00 Vi tren­ger der­for hjelp til å bære ben­ke­ne inn til menig­hets­lo­ka­let for sene­re å plas­se­re…
Read more

Share

Polsk sjelesorg

P. Krzysztof Wanat SS.CC utnev­nes til kapel­lan i St. Hall­vard menig­het i Oslo, og får ansvar for polsk sjele­sorg i St. Johan­nes apos­tel og evan­ge­list menig­het i Oslo, fra 1. sep­tem­ber 2013.

Share

Kommende høytider

Vigi­len til Jom­fru Marias Opp­ta­gel­se i him­me­len ons­dag 14.august, mes­se kl. 18:00 Jom­fru Marias opp­ta­gel­se i him­me­len, tor­dag 15.august kl. 18:00 høy­mes­se.

Share