Velkommen til Aspirant-& Barnekoret

Aspirant- og Barnekoret er for alle som går i 3. til 7. klasse

Hvorfor heter det Aspirant OG Barnekoret? Jo fordi det egentlig er to kor. Vi skal ha en del øvelser sammen, men vil noen ganger dele oss i to grupper også.

Vi har øvelser hver torsdag kl 17.00-18.00  (unntatt skoleferier og helligdager)

 

Bli med og syng!

I korene synger vi mye forskjellig musikk sammen i forskjellige sjangere, vi satser mye på å ha et godt sosialt miljø, og vi synger av og til i familiemessene.

Utenom dette så ønsker vi å ha én eller to konserter i året hvor vi kan invitere foreldre og andre for å vise frem hva vi har lært oss.

 

Går du i klassetrinn mellom 3.til 7. og har lyst til å synge? Meld deg inn som sanger i Aspirant- og Barnekoret nå 🙂

Les mer her:             Aspirant & Barnekor brosjyre                     Semesterplan

 

Vi som leder korene har mye erfaringer innenfor barn/ungdom/voksen korledelse :

Peder Varkøy som er menighetens organist og er utdannet musikkpedagog. I tillegg har han vært med i korledelse for St. Olav aspirant-og barne kor i noen år nå.

Camilla Bjørk Andreassen: Utdannet klassisk sanger, musikkpedagog og kordirigent og med masse erfaring som korleder for både barn, unge og voksne.

Teresa Nguyen: Student og har spilt piano og orgel i mange år. Og har mye erfaringer innen barne/ungdomskor fra St Paul i Bergen.

Betaling?

Vi trenger et lite bidrag som går til div utgifter i forbindelse med koret, og ber derfor om kr 500,- pr barn for et semester.

Om ditt barn går i katekese hos hos og har betalt katekeseavgiften så kan du betale kr 300,- pr barn for et semester.

Har du flere barn i koret, så får du søskenrabatt.

Kontonummer for innbetaling er: 1503 83 42638
og merk betalingen med NAVN på barnet. 

 

 

Spørsmål stilles til Peder på epost: peder.varkoy@katolsk.no  eller på mobil 988 18 176.

Det meste av informasjon vil bli sendt på epost, derfor ber vi om at foreldre fyller ut en epost adr ved påmelding.

Fyll ut påmeldingsskjemaet under:

Vi gleder oss veldig til å høre fra og møte dere!