BIBELGRUPPEN ER TILBAKE DENNE VÅREN 2018

Jubileumskomiteen i St. Johannes menighet har invitert til pilegrimsreise til Det hellige land og Jersusalem i oktober 2018. Bibelgruppen i St. Johannes samarbeider med Jubileumskomiteen og vil våren 2018 vil ta utgangspunkt i hva det nye og det gamle testamentet forteller om de stedene de vil besøke. 

For dem som skal være med på pilegrimsreisen kan dette benyttes som en forberedelse til turen. For alle andre interesserte gir dette mulighet til å fordype seg i hva bibelen forteller om steder som står sentralt i vår tro.

Jeru­sa­lem er et stort emne, som vi ven­ter med til over som­mer­en.

 Bibel­grup­pen hol­des på ons­da­ger etter kvelds­mes­sen og vil vare i vel en time. Det er ingen påmel­ding. Alle er hjer­te­lig velkommen.Ta med bibel eller nytes­ta­men­te!

 Kon­takt kon­to­ret hvis du har spørs­mål.

 

Vår­ens pro­gram blir slik:

1 07.03 Nasa­ret
2 21.03 Gali­lea og Kaper­naum
3 04.04 Tabor­fjel­let og Her­mon­fjel­let
4 18.04 Jor­dan og Jesu dåp
5 02.05 Kar­mel­fjel­let, ørke­nen og Jesu fris­tel­se
6 16.05 Jeri­ko
7 30.05 Bet­le­hem og omegn
Share