Bibelgruppen i St. Johannes

bibelgruppeVelkommen til bibelgruppen  2017

Bibel­grup­pen i St. Johan­nes møtes etter mes­sen kl. 18.30 fram til kl. 20.00 ca. annen­hver ons­dag:

Her er dato­ene: 11. janu­ar, 25. janu­ar, 8. Febru­ar, 22. febru­ar, 15. mars, 29. mars

19. april, 10. mai, 31.mai, 14. juni, 28.juni

Vi vel­ger på for­hånd et emne fra bibe­len til hvert møte og tar utgangs­punkt i pre­ken­teks­te­ne.

Det er bare å møte opp, ingen påmel­ding. Det er fint om du tar med en bibel eller det nye tes­ta­men­tet, gjer­ne på ditt mors­mål. Har du spørs­mål kan du ta kon­takt med menig­hets­kon­to­ret 26 68 11 00, Alf Mar­tin Hans­sen mob. 922 14 466 eller Pas­cal Stang mob. 984 77 597. Vel­kom­men.

Følg oss også på face­bo­ok: https://www.facebook.com/St.Johannes.Oslo/

Share