Billetter til messen med Pave Frans i Malmø 1. november 2016

Pave Frans feirer messe i Malmø 1. november! Billetter skal bestilles og deles ut via menighetene. For at menighetskontoret skal klare dette ber vi interesserte ikke å ringe, men å melde sin interesse via skjemaet nederst på siden.

Menig­he­ten set­ter oVATICAN CITY, VATICAN - SEPTEMBER 18: Pope Francis attends his weekly General Audience in St. Peter's Square on September 18, 2013 in Vatican City, Vatican. Pontiff called on Catholics together with other Christians to continue to pray for peace in the most trouble parts of the world. (Photo by Franco Origlia/Getty Images)pp en buss med plass til 50 stk, så det er førs­te man til møl­la. Alle som mel­der seg på bus­sen får auto­ma­tisk en bil­lett til pave­mes­sen. Mes­sen fei­res kl. 09.30, og døre­ne åpnes kl. 06.30. Vi rei­ser med buss om kvel­den 31.10, og rei­ser til­ba­ke til Oslo med buss etter mes­sen. Kjøre­tid er ca. 7 timer.

Pris for buss kr 900 pr.pers tur/retur.

Plas­sen på bus­sen er først sik­ker når beta­lin­gen er regist­rert. Pen­ge­ne over­fø­res til konto­num­mer: Spare­ban­ken 3000.30.11859
Merk beta­lin­gen med Pave­mes­se og nav­net på de som skal rei­se.
NB! Vi vet ennå ikke om vi får så man­ge bil­let­ter som vi øns­ker, men om du har betalt for bus­sen og ikke er så hel­dig å få bil­lett, så får du pen­ge­ne igjen.

Husk å ha med gyl­dig id/pass.

Mer info les her: Info om pave­mes­sen

Her kan du bestil­le bil­let­ter og buss­tur: Etter at du er påmeldt så vil du få en bekref­tel­se på epost og mer infor­ma­sjon vil kom­me fort­lø­pen­de.

Share