Biskop Bernt Eidsvigs besøk

Over­ras­kel­sen var stor da det vis­te seg at selve Bis­kop Bernt Eids­vig avla menig­het et besøk på en van­lig søn­dag. Bis­ko­pen var spent på hvor­dan det går med menig­het og det gle­det bis­ko­pen å se en menig­het som er fullt ope­ra­ti­ve. Besø­ket av del­vis annon­sert gjen­nom blog­gen og face­bo­ok. Besø­ket var rene vita­min­inn­sp­øyt­ning for det nystar­te­de menig­he­ten. Menig­he­ten er i utvik­ling og den utvik­ler seg for hvert minutt iflg. en opti­mis­tisk og all­tid bli­de p. Phu.

IMG_0835 IMG_0807 IMG_0799 IMG_0783 IMG_0769 IMG_0732 IMG_0729 IMG_0714 IMG_0688 IMG_0668 (1) IMG_0662 IMG_0655 IMG_0656 IMG_0638 IMG_0634 IMG_0633 IMG_0623 Tabarnakelet i gave fra St Halvards menighet

Foto: Marek Pal­ma

Alle vir­ket begeist­ret og stol­te av å ha bis­ko­pen på besøk.
Etter mes­sen over­vær­te også bis­ko­pen kirke­kaf­fen. Bis­ko­pen gle­der seg stort over at også der var det full akti­vi­tet.
Man kan ikke se at menig­he­ten kun er i start­gro­pa.

IMG_0914 IMG_0862 IMG_0883 IMG_0878 IMG_0853 IMG_0852 IMG_0836 IMG_0838 IMG_0902 IMG_0905 IMG_0897 IMG_0894 IMG_0892 IMG_0888 IMG_0859 IMG_0871IMG_0843 IMG_0901 IMG_0887 IMG_0889 IMG_0890

Foto: Marek Pal­ma
Share